بسم الله الرحمن الرحیم

قدس و فلسطین در اندیشه و کلام امام خمینی

 

ما طرفدار مظلوم هستیم ، هرکسی در هر قطبی که مظلوم‏باشد ما طرفدار آنها هستیم و فلسطینی‏ها مظلوم هستند واسرائیلی‏ها به آنها ظلم کرده‏اند ، از این جهت ما طرفدار آنهاهستیم . ... 1- از مصیبتهای بزرگ مسلمین ، قضیه اسرائیل تجاوزکار است‏و از طرف شاه برخوردار از کمک است و دول اسلامی غالبا در این‏امر مهم حیاتی بی‏تفاوت هستند . صحیفه نور ، ج 2 ، ص 41 . 2- در فلسطین یک عده محدودی از این صهیونیست‏ها ، از این‏یهودی‏ها ، یک قسم از این اسرائیل یک عده محدودی این قدر ممالک‏عربی را که بیش از صدمیلیون جمعیت دارد ، طوری کرده است که یابعضی‏شان تسلیم او شده‏اند ، بعضی‏شان هم نمی‏توانند هیچ‏کاری بکنند. می‏گویند آمریکا پشت‏سر اوست . خیر بی‏عرضه هستید ، بی‏عرضه‏اند. . . اگر این قدرت ، قدرت صد میلیونی عرب باهم مجتمع بشوند ،آمریکا هم نمی‏تواند کاری بکند ، اروپا هم نمی‏تواند هیچ جانمی‏تواند کاری بکند .

 

 اگر یک وقت استشمام این را کردند که این‏دول عربی می‏خواهند باهم مجتمع بشوند ، یک کاری بکنند برهم‏بخورد این اجتماعشان ، مثلا رئیس جمهور مصر را ببرند به آنجا . صحیفه نور ، ج 2 ، ص 248 . 3- ما در قضیه فلسطین همیشه مخالف با شاه و ادامه مطلب...